Heads of Marketing – Programmatic Audience

Heads of Marketing – Programmatic Audience

Brain launches together with Marknadscheferna.se the audience “Heads of Marketing”, now available in a DSP near you: Bidtheatre, Adform, Emerse or Platform 161. Heads of Marketing is a very unique audience that is hard to reach. Marknadscheferna.se have a...
När Facebook och Google inte räcker till

När Facebook och Google inte räcker till

Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa kanaler är inte de enda kommunikationskanalerna och ofta saknas kopplingen till CRM-data för dessa kanaler,...