Brain Insights – lär känna dina kunder, på riktigt!

Utmaningen inom marknadsföring är att omsätta sina kundinsikter i korrekt och effektiv marknadsföring, för bättre nykundsbearbetning och prospektering. Och ju mer du vet om dina existerande kunder, desto bättre blir resultatet av detta arbete. 

Med Brains kundinformation och verktyg bygger du din 360-vy av dina kunder.

 

Kom igång med Brain Insights

Inga utvecklingsresurser krävs för att börja bygga din 360-vy av dina kunder, starta med vårt Pixel Test.

Gå från Data till Insikter

Genom att analysera dina besökare och kunder bygger du upp dina insikter, visualisera dem i Brain Insights.

Effektivisera din kommunikation

Med insikter kring vad som särskiljer dina besökare och kunder blir din kommunikation effektivare.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO

Data, inte ens Big Data, behöver vara så komplicerat

Genom vår Data Service kan du fortsätta arbeta i de system du redan arbetar i. Du behöver inte göra tunga teknikinvesteringar och ändå få kraften av en DMP. Brains databerikningstjänst tar CRM-data Online, ökar räckvidden och ökar träffsäkerheten.