Acceptabel Användning

Acceptabel Användnings Policy

 Uppdaterad: 2019-03-11

Denna Policy gällande Acceptabel Användning (AAP) gäller alla produkter och tjänster som Brain tillhandahåller, oavsett om vi tillhandahåller den direkt eller genom tredje part. Denna AAP tillämpas för att säkerställa att användandet av Tjänsten sker enligt gällande regler och lagar. Denna AAP är även avsedd att skydda våra intressenter; användare, kunder, konsumenter, leverantörer, anställda, oss som företag, er som företag, såväl som vårt goda rykte och namn. Dessa villkor är så viktiga att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten om ni inte accepterar dessa villkor.

Om du använder någon del av våra Tjänster så gäller denna AAP dig. Alla våra Kunder använder våra tjänster under denna AAP. Du får inte heller assistera eller hjälpa någon annan att bryta mot denna AAP. Vi förbehåller oss rätten att avsluta alla tjänster vi tillhandahåller dig om vi anser att du bryter mot denna AAP eller våra Allmänna Tjänstevillkor.Vi uppdaterar dessa villkor från tid till annan, det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad gällande vad som ingår i denna AAP. 

A. Rapportering av misstänkt användning

Vi uppmanar alla våra Användare, Kunder och Konsumenter att rapportera misstänkt användning av Tjänsten. Genom att kontakta [email protected] kan du rapportera misstänkt användning.

B. Förbjudna och störande handlingar

Du skall använda tjänsten på ett sätt som inte påverkar: den dagliga driften av tjänsten, individers integritet, integriteten av annans egendom. Annans egendom inkluderar: domän(er), konto(n), URL(er), webbsajt(er), nätverk, system, lokaler, utrustning, data, annan information eller verksamhet. Du skall inte heller använda tjänsten på ett sätt som ger dig otillbörlig tillgång till-, användning av- eller insyn i- annans egendom, om du inte har uttryckligt tillstånd att göra så.

Exempel på störande handlingar som ej är tillåtna: hackning, DOS-attacker, spridande av datorvirus, spridande av ”malware” (program som är avsedda att spionera, störa eller annonsera). Du får inte heller använda tjänsten på ett sätt som stör Brains domän(er), IP-adress(er), våra kunddomäner eller orsakar att några av dessa blir svartlistade. Detta gäller oavsett om det sker avsiktligt eller oavsiktligt.

Du får ej använda vår tjänst eller delar av vår tjänst som kräver personuppgiftsbehandling av oss på ditt uppdrag om du ej har laglig grund för att göra så. Du får inte skicka in personuppgifter utan att ha fastställt laglig grund för den personuppgiftsbehandling vi gör på uppdrag av dig. Du får inte efterfråga medgivande för personuppgiftsbehandling på missledande eller falska grunder. 

C. Opt-ut och dataportabilitet

Du skall tillåta de Registrerade att ”opt:a ut” från Personuppgiftsbehandling i enlighet med GDPR, samt tillåta att de Registrerade kan rätta, ta bort eller ta med den information som finns kopplade till deras Konsument-ID.

D. Korrekt användning av tjänsten

Du skall respektera de begränsningar som finns i tjänsten gällande antal användare, tillgängliga tjänster och begränsningar i volymer.Utöver detta och utan att begränsa andra krav i denna AAP, skall du inte (direkt eller indirekt) använda tjänsten på ett sätt som:

 • Är trakasserande eller kränkande.
 • Är missledande, falskt, osant eller bedrägligt.
 • Är kränkande eller som bryter mot lag och rätt gällande annans integritet.
 • Är olagligt.
 • Kränker immateriella rättigheter för tredje part.
 • Begränsar andra användares tillgång till tjänsten eller våra domäner.
 • Samla information om användare eller Registrerade utan laglig grund att göra så.

Om du använder våra utvecklarverktyg eller API:er och länkad mjukvara skall så ske i enlighet med de instruktioner vi gett i samband med att du får denna tillgång. Du skall använda vår tjänst för ditt egna interna bruk och skall inte:

 • Medvetet ändra, justera eller mixtra med våra säkerhetsfunktioner.
 • Ta del av information och data som ej är avsedd för dig.
 • Logga in på ett konto som ej är avsett för dig.
 • Aktivt testa och manipulera tjänsten på ett sätt som kan exponera svagheter i tjänsten.
 • Medvetet göra del av tjänsten otillgänglig.
 • Kommersiellt utnyttja tjänsten och göra den tillgänglig för tredje part på annat sätt än som är avsett och betalt för.

E. Brain varumärkesanvändning

Om du inte har medgivande att göra så skall du inte använda vår logotyp, vårt namn, våra kommunikationsuttryck eller andra delar av vårt varumärke och vår tjänst som identifieras med oss, inklusive men inte begränsat till:

 • Som en hyperlänk till någon webbsajt (om den inte tillhandahållits av oss).
 • På ett sätt som direkt eller indirekt identifierar dig som anställd, konsult eller representant för oss. 

F. Allmänna villkor

Vi kan omedelbart stänga av dig från plattformen och tjänsten om du bryter mot denna AAP eller inte svarar oss i rimlig tid om vi kontaktar dig gällande brott mot denna AAP. Vi kan också stänga av dig i enlighet med Tjänsteavtalet om du bryter mot denna AAP, inklusive avsluta ditt kontrakt med oss gällande prenumerationen. Du förstår även att vi kan delge information om din användning av tjänsten om vi så blir tvungna under lag, stämningsansökan eller annan juridisk process. Vi kan ändra och uppdatera denna AAP, i del eller helhet, från tid till annan. Alla förändringar till denna AAP hittar du här.

Vi uppmanar dig att hålla dig uppdaterad på innehållet i denna AAP.