Vi lever i en tid där globala företag har byggt produkter baserat på användardata från deras kunder, med eller utan deras medvetande. Över tid har de lärt känna oss bättre än vi känner oss själva. I utbyte får vi ett enklare liv, bättre Online upplevelser och ett globalt socialt liv.

Men nu kommer ännu en kris för Facebook, 50 miljoner användares personliga information har exponerats. Mot vem är det ingen som vet. Facebook har blivit klistret som gör det lätt att logga in i appar och sajter, och samtidigt har stora mängder av personlig information, personliga meddelanden och väldigt exakt och personligt digitalt beteende för alla sina användare. Med alla dessa tillgångar blir effekten av en säkerhetsbrist så oerhört mycket större. Och påverkan på användarnas integritet likaså.

Detta är Facebooks stora utmaning – hur ska man hålla användarna skyddade och samtidigt möjliggör allt man gör idag, på ett integritetssäkert sätt?

Samtidigt är det data och information som driver Internet och som skapar upplevelser där innehåll kan serveras precis när man vill ha det och behöver det. Användarna idag är kräsna, inget får ta för lång tid, man vill ha innehåll som engagerar och är anpassat efter sina egna preferenser, helst utan att behöva logga in och dela med sig av personuppgifter. Detta är den stora utmaningen för alla aktörer på Internet.

Google är en annan aktör som genom sitt sök gjort Internet bättre och mer tillgängligt. Men även detta drivs av oerhörda mängder data. Och när man samtidigt har produkter där användarna delar med sig av personuppgifter blir kraften i tillgångarna like stor eller ändå större än Facebooks. Skillnaden är dock att Google inte exponerat sina användare på samma sätt som Facebook. Och med stora krafter kommer stort ansvar.

Jag tror att med denna kraft kommer även stora utmaningar och kanske till och med tidigare än vad vi/de tror. Användarna tror jag inte kommer att acceptera detta, särskilt inte med den medvetenhet som GDPR skapar. Facebook har genom de senaste årens skandaler redan utarmat sitt förtroende hos sina medlemmar och om/när en exponering av användardata leder till allvarliga praktiska följder för användarna så kan detta tvinga till och med jättarna att ändra sin inställning till hur de hanterar och samlar användarnas data.

En annan aspekt på tillgångarna Facebook och Google byggt upp är att de är låsta innanför murarna till deras respektive ekosystem, och endast tillgängliga om man nyttjar deras tjänster eller bidrar till deras tillgångar.

Detta tror jag är ett problem, både för konkurrens och demokrati, när så mycket kraft och kontroll samlas hos ett fåtal kommersiella aktörer. Men jag tror samtidigt att det finns en annan väg.

Brain började som ett projekt inom Svensk morgonpress utvecklingsbolag Mktmedia AB för snart 5 år sedan. Syftet var att skapa en plattform som tillåter delning av trafik och berikning av information, utan att dela användardata. Det första beslutat som togs i skapandet av Brains databerikningsplattform var att persondata skulle minimeras och undvikas i största möjliga utsträckning. Så minimering av data och ”privacy by design” är den princip som Brain bygger på och det jag anser är vägen framåt – att kunna bygga användbar information som kan användas för att förbättra marknadsföring och användarupplevelser för alla, överallt. Och kunna göra det utan att riskera att exponera användarnas personuppgifter.

Det handlar inte om att ha exakt och all data om alla, utan om att ha korrekt information, i stor volym, som är relevant och som går att agera på. Och som appliceras på användarna likadant, överallt. Utan att sitta med terabytes på terabytes av persondata.

Brain levererar sina tjänster på samma sätt till alla sina kunder och ger dem kraften av mer och verifierad information för att bättre kunna förstå sina kunders behov och därmed kunna skapa bättre upplevelser Online. Att göra Big Data tillgänglig på detta sätt tror jag också är vägen framåt, genom att bygga broar istället för murar.

– Martin Bergqvist, VD Digital Brain Nordic AB (fd. Mktmedia AB)