Livsstil är de attribut som definierar vad vi föredrar att göra, vad vi kan göra och vad vi måste göra – på grund av faktorer som definierar var vi är i livet. Detta är faktorer som vår inkomst, familjestatus, positioner som bilar och hus och mycket mer.

Vi erbjuder målgrupper både baserat på cookies och baserat på ”cookie-free” targeting.

Dessa målgrupper är lämpliga när du vill inrikta dig på en specifik livsfas som kan definieras av inkomst, bostäder eller familjestatus.

Livsstilsmålgrupper

  • Inkomst
  • Boende
  • Bilägande
  • Familjestatus
  • Urbanitet