”Intent”-målgrupper

Intent är handlingar som indikerar en förestående handling, ofta köprelaterad. Vi söker på webben och dessa sökningar indikerar ofta att vi är i slutet av ett köpbeslut. Här är Google den stora spelaren, men det finns andra kommersiella spelare som verkar inom denna...

Livsstilsmålgrupper

​​Livsstil är de attribut som definierar vad vi föredrar att göra, vad vi kan göra och vad vi måste göra – på grund av faktorer som definierar var vi är i livet. Detta är faktorer som vår inkomst, familjestatus, positioner som bilar och hus och mycket mer. ​​Vi...

Intressemålgrupper

Våra intressen är, utöver våra livsstilsvariabler de mest individuella och karaktäristiska dragen som definierar oss som konsumenter. Tycker vi om husdjur eller tennis, konst eller fotboll? Dessa intressen kan identifieras genom analys, kontext eller beteende.  Dessa...