Strategic Audience Map – frukostsemniarie med MiG

Strategic Audience Map – frukostsemniarie med MiG

  Strategic Audience Map – Data bygger Insikter, Insikter skapar Tillväxt Företag som arbetar insiktsdrivet har en årlig tillväxt på 30%, och presterar 8x bättre än det globala snittet. Men för att bli insiktsdrivna behövs data. Så att säga att data är det nya...
Målgrupper för iOS – Brain iOS

Målgrupper för iOS – Brain iOS

Cookies är under högt tryck idag, därför har vi som helhetsleverantör av databerikning och målgruppsteknik för annonsörer och publicister tagit oss an utmaningen med att denna teknik blir satt under ett högre och hårdare tryck. Exempelvis så är 3:e parts cookies...