Brain Insights

Lär känna dina besökare & kunder - på riktigt
Brain Insights adderar data till dina besökare och kunder. Genom vår tjänst kan du profilera dina besökare och kunder genom att addera mer data , både offline och online data. Identifiera dina starkaste kundsegment och agera på insikterna direkt.

Skapa helhetsbilden

Vi tillhandahåller verktygen, informationen och möjligheterna

Berika dina besökare

Genom att addera mer data och analysera dina kunder utifrån Brain-data skapar du en bättre upplevelse och relation med dina kunder och besökare. Genom databerikning skapar du en mångfacetterad bild av dina kunder, som du inte kan skapa på egen hand.

Data Service

Varför köpa plattformar och teknik när du kan få resultatet av vad tekniken och plattformarna levererar, serverat till dig? Vi levererar målgrupperna som är mest relevanta för dig och levererar färdigpaketerade insikter.

Effektivare Kommunikation

När du identifierat dina mest värdefulla kundsegment kan du genom Brain styra din kommunikation mot just de segmenten, skapa Lookalikes och agera direkt med bättre ROI.

Effektivare marknadsföring

Brain Insights är en datatjänst som riktar sig mot sajtägare och varumärken som använder sig av marknadsföring för att driva trafik i sina digitala kanaler. Genom Brain Insights kan du enkelt analysera dina kunder, identifiera särdrag hos dina besökare och agera på insikterna direkt. Förbättra din digitala kommunikation genom verifierad data och öka din digitala ROI direkt!
Läs mer

Inga mer gissningar

En av de största utmaningarna i onlinemarknadsföringen är att veta vem man ska rikta sig mot och vart man når hen. Google och Facebook levererar kompletta ekosystem där användare, data och annonser levereras och mäts effektivt. Men utanför dessa jättars ekosystem är man som marknasförare utlämnad till gissningar, uppskattningar och förhoppningar. Marknadsförare och varumärken omsätter sin värdefulla CRM-data i sajtval, mediaval och 3:e parts data. Det är dags att ta gissningarna ur ekvationen!

Från Insikter till Action

Att förstå kunden är viktigt, mycket viktigt. Men att kunna agera på insikterna är viktigast. Genom Brain Insights får du inte bara en bättre förståelse för kunden men också möjligheten att agera på ny information. Vi har målgrupper med hög träffsäkerhet, målgrupper som du identifierat i din kundstock. Genom att basera din segmentering på egen 1:a parts data kan du öka din ROI, följa upp och mäta dina kampanjer i realtid.

Data, inte ens Big Data, behöver vara så komplicerat

Genom vår Data Service kan du fortsätta arbeta i de system du redan arbetar i. Du behöver inte göra tunga teknikinvesteringar och ändå få kraften av en DMP. Brains databerikningstjänst tar CRM-data Online, ökar räckvidden och ökar träffsäkerheten.

"Vi använder oss av Brain Insights för ökad kundförståelse och effektivare annonsering"

– Stina, Försäkringsbolag

Vill du komma igång?