Brain - För Smartare Affärer

Kundanalys, databerikning, marknadsföring - enkelt och smidigt

Med Brain kan du analysera kunder och besökare och identifiera matchande marknadssegment. Baserat på analysen kan du sedan styra din programmatiska marknadsföring och kundkommunikation. Och använda Brain för att validera utfallet och leveransen. Brain finns för både mediabyråer, marknadsförare, publicister och varumärken.

Skapa helhetsbilden

Vi tillhandahåller verktygen, informationen och möjligheterna

U

Analysera

Genom att addera mer information och analysera dina kunder utifrån marknadstestade målgrupper vet du vilka kundsegment du ska rikta dig mot. Vi erbjuder både anonym kundanalys och verifierad kundanalys. 

Annonsera

När du vet vilka marknadssegment som är relevanta för dig så kan du enkelt styra mot dem, antingen programmatiskt eller genom någon av våra publicistpartners.

Z

Validera

Med Brain kan du validera din marknadsföring och se hur väl den riktats mot just ditt marknadssegment. Vår valideringstjänst innehåller även insikter och information som skapar bättre förståelse för dina kunder och prospekts.

Med Brain är det mycket enklare att förstå vilken typ av potentiell kund som vi aktiverar via våra kampanjer. Och vi kan identifiera nya målgrupper som vi annars aldrig hade hittat – tydligt visualiserat. Verktyget ger oss möjlighet att jobba datadrivet – kostnadseffektivt, smidigt och enkelt.

– Andrea Hertli, Head of Marketing

Gör Smartare Affärer

Brain är en kundanalystjänst för företag som riktar sig mot konsumenter. Genom Brain kan du enkelt analysera dina kunder, berika dem med mer information, identifiera särdrag hos dem och agera på insikterna direkt. Gör smartare affärer genom mer och träffsäkrare information om dina kunder!

Inga mer gissningar

Konsumentföretag är mycket bra på att förstå sina kunder utifrån sin kundrelation med dem, vad de köper, hur ofta och hur mycket de spenderar.

Men denna information är svår att omsätta i sin kommunikation och i sin prospektering efter nya kunder. Med Brain får du en lättförståelig bild av dina kunder, som du direkt kan omsätta i marknadsföring, kundkommunikation och affärsstrategier.

Från Insikter till Action

Att förstå kunden är viktigt, mycket viktigt. Men att kunna agera på insikterna är viktigast. Genom Brain får du inte bara en bättre förståelse för kunden men också möjligheten att agera på ny information. Genom målgrupper med hög träffsäkerhet, målgrupper som du identifierat i din kundstock. Genom att basera din segmentering på egen kunddata kan du öka din ROI, följa upp och mäta dina kampanjer i realtid.

Data, inte ens Big Data, behöver vara så komplicerat

Vill du komma igång?