Effektivare Online-marknadsföring

För att effektivt kunna prospektera efter nya kunder Online måste du förstå dem Online. Detsamma gäller när det kommer till att aktivera existerande kunder. Detta gör du genom att skapa insikter i vad det är som karaktäriserar dem Online, samt genom att ha räckvidden att nå dem.

Utanför kanaler som Facebook och Google är marknadsföringen fragmenterad, svårt att förstå och problematisk när det gäller uppföljning av ROI.

Genom att berika dina besökare och kunder med Brain-data kan du ta bort gissningarna från din marknadsföring. Genom verifierad data, data som finns i ditt CRM och använts i årtionden för att segmentera kunder kan du agera träffsäkert även Online.

Skapa helhetsbilden

Vi tillhandahåller verktygen, informationen och möjligheterna

Berika dina besökare

Genom att addera mer data och analysera dina kunder utifrån Brain-data skapar du en bättre upplevelse och relation med dina kunder och besökare. Genom databerikning skapar du en mångfacetterad bild av dina kunder, som du inte kan skapa på egen hand.

Data Service

Varför köpa plattformar och teknik när du kan få resultatet av vad tekniken och plattformarna levererar, serverat till dig? Vi levererar målgrupperna som är mest relevanta för dig och levererar färdigpaketerade insikter.

Effektivare Kommunikation

När du identifierat dina mest värdefulla kundsegment kan du genom Brain styra din kommunikation mot just de segmenten, skapa Lookalikes och agera direkt med bättre ROI.

Brain Pixel Test

Börja förstå dina besökare, ett enkelt första steg för att effektivisera din Online-marknadsföring. Brain Pixel Test innebär att du lägger ett litet pixel-script på din sajt, resten gör vi. Scriptet berörs inte av GDPR och påverkar inte laddningstider. Du placerar enkelt ut det antingen direkt på sajt eller via en tag manager. Vi profilerar anonyma besökare till din sajt för att skapa en omfattande rapport. Kontakta oss för att veta mer.

Insights Dashboard & CRM Sync

När du integrerat med Brain får du en dashboard där du kan följa upp dina kampanjer och se hur dina besökare och kunder ändras över tid, och hur de jämför sig mot hela befolkningen.

Genom Brain kan du agera 1:1 mot dina existerande kunder. Brain bibehåller räckvidd över tid och ser till att du har insyn i vad som karaktäriserar dina kunder över tid. Agera proaktivt, genom ”pre-targeting” mot dina kunder för att aktivera dem i rätt tillfälle.

Data, inte ens Big Data, behöver vara så komplicerat

Genom vår Data Service kan du fortsätta arbeta i de system du redan arbetar i. Du behöver inte göra tunga teknikinvesteringar och ändå få kraften av en DMP. Brains databerikningstjänst tar CRM-data Online, ökar räckvidden och ökar träffsäkerheten.

Vill du komma igång?