Launching: Brain.Media

Launching: Brain.Media

The "one-stop-data-shop"

Brain.Media är vår Data Beriknings Plattform som kombinerar vår DMP med CDP-kapacitet, och ovanpå detta erbjuder vi databerikning och kontextuell analys, fördefinierade segmenteringar och exporter som pluggar in i er DMP, SSP eller Adserver.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag: [email protected]

BRAIN.MEDIA

Brain.Media – En ”One Stop Data Shop” för Publicister.

Genom vår Brain.Media Service får du en DMP, en CDP, kontextuell analys, socio-ekonomisk segmentering, demografiska för-konfigurerade marknadssegmenteringar och exporter till din DMP, SSP eller Adserver.  

Genom ”out-of-the-box” paketeringar kan du addera data till ditt marknadsföringserbjudande inom ett par dagar. Och genom detta öka CPM-nivåer och accelerera din tid till marknad. Brain.Media låter dig skapa nya programmatiska intäktsströmmar så väl som att vi uppgraderar ditt marknadserbjudande med data.

TJÄNSTER I BRAIN.MEDIA

DMP

Segmentering & Exporter

En viktig del av Brain.Media Servicen är DMP:n, vi gör det enkelt att skapa målgrupper och exportera dem till de plattformar som du har mest nytta av dem. Genom multi-plattforms-stöd kan du ta din data in i alla de plattformar som stödjer dina intäktsströmmar.

CDP

Konsumenten Först

En CDP gör det möjligt att skapa intäkter utifrån dina starkaste kundrelationer, dina verifierade och inloggade kunder. Och genom dessa skapa hyper-relevant styrning för dina annonsörer. Låt dina annonsörer hitta konsumenter med exakt rätt attribut genom integritets-säker annonsstyrning – du har kundrelationen och vi har de exakta, relevanta, attributen. 

Data Berikning

Relevant & Exakt

Brain.Media Service adderar och berikar dina besökare och läsare med mer information så att de blir relevanta för dina annonsörer. Genom att segmentera dem i anonyma och relevanta segment kan du skapa skräddarsydda målgrupper utan att anställa dataanalytiker och konsulter. Allt redo vid installationen.

Kontext & Beteende

Content is King

Som publicist är din viktigaste resurs innehållet du skapar. Men redaktionella texter är ostrukturerad data som är svår att kapitalisera på utan att först strukturera den. Denna tjänst ingår i vår Brain.Media-tjänst – redo direkt enligt standardiserad IAB v.2.0-taxonomy.

ID_FREE

Framtidssäkra din Data

Annonsering görs med hjälp av Cookies och andra Online ID:n. Brain.Media låter dig framtidssäkra din data och annonsstyrning med ID-fri styrning, med verifierad och testad träffsäkerhet.

Tag Manager

Förenkla

Vi inkluderar en Tag Manager som är enkel at använda och som gör det enkelt att lägga ut nya script och integrationer. Vårt mål är att göra data segmentering, berikning och distribution enkel, snabb och tillgänglig.