GDPR – Privacy, Cookies & Personal data

Integrity Online

Redan från början, när Brain bara var ett litet projekt bestämde vi oss för att vårt fokus skulle vara på användarnas integritet och alltid ta hänsyn till hur vi hanterar data och vad vi hanterar. I en tid när teknikjättarna bygger GigaBytes av data på alla sina kunder och sparar varenda meddelande som skickats så valde Brain att gå åt andra hållet. Vi vill kunna erbjuda en bättre Internet-upplevelse till alla men utan att veta allting, om alla.

Vi ser till att alltid ta hänsyn till vilken data som lagras, och varför den lagras. Varje projekt eller funktion som adderas i systemet börjar med frågan: ”Behöver vi lagra denna data? Förbättrar det våra tjänster? Är det känslig data? Hur länge behöver den lagras?”

För oss handlar det om att leverera nytta till våra kunder, men aldrig på bekostnad av individens integritet. På så sätt kan vi skapa nytta för företagen som i sin tur kan leverera bättre upplevelser Online, utan att tumma på integriteten.

 

The Brain Solution

All persondata som sparas i Brain görs så i krypterad form, detta innebär att inga persondata kan läcka ut då de inte finns läsbara i Brain. Och Brain processar endast persondata om medgivande finns från den Registrerade. 

Den del av Brain som exponeras mot webben innehåller inga personuppgifter överhuvudtaget. Vi låter endast våra kunder agera på sina insikter riktat mot anonyma Online profiler.

Vi arbetar efter minimeringsprincipen där vi ser till att endast lagra information som är nödvändig för våra produkter och inte innebär ett allvarligt intrång i den enskildes integritet. 

 

 

Brain skyddas av Amazon Web Services infrastruktur och system. Genom världens främsta leverantör av IT-lösningar bibehålls ett högt skydd och en säker lagring av information.

Om du vill veta mer om vad detta innebär kan du läsa mer här.

Privacy Policy

Här hittar du vår Cookie- & Privacy Policy, som redogör för hur vi förhåller oss till cookies och integritet Online.

 Opt Out

Om du inte vill få en personligare upplevelse Online levererad till dig via de anonyma målgrupper som vi tillhandahåller så kan du välja att ”opt:a ut” här.