Insikter Driver Affärer

Vi analyserar både befintliga och potentiella kunder automatiskt, i realtid. Använd insikterna till annonsering, både online eller i fysiska utskick. Kundinsikter är viktiga i långsiktiga affärsstrategier, dessa levererar vi digitalt och lättförståeligt så att ni alltid vet vem er kund är och i vilken riktning ert varumärke rör sig.

 

Välkommen till Brain – den digitala kundanalysen

Våra Tjänster & Produkter

För Marknadsförare & Publicister

T

Digitala Insikter

Brain låter dig analysera och förstå dina kunder, baserat på livsstil, geografi och Online-intressen. enkelt och tydligt visualiserade insikter som du omedelbart kan omsätta i din marknadsföring, din kommunikation och i dina strategier. 

Databerikning

Brain adderar information til dina Kunder och Besökare så att du får en bättre förståelse för dem. Berika ditt CMS eller CRM med vår information för att ha vår information i alla dina kanaler.

Annonsering

Insikterna vi levererar kan du omsätta i din marknadsföring, omedelbart – både digitalt och i fysiska utskick till potentiella kunder. Effektivisera er marknadsföring Online med Mosaic programmatiska målgrupper för din digitala annonsering.

Vem, vad, när och hur är frågor alla analytiker och marknadsförare ställer sig.

 

Vi säger att du ska börja gräva där du står, addera mer information till dina existerande kunder så kommer du att förstå vilken den lägst hängande frukten är – matcha dina kunder mot potentiella kunder som liknar dina dem. 

Insikter Driver Affärer

Brain tillhandahåller databerikning för att bättre förstå kunder och besökare. Genom att tillhandahålla en lättförståelig bild av dina kunder och besökarna kan du omsätta vår tjänst i bättre marknadsföringsval, mer riktad kundkommunikation och starkare, datadrivna, företagsstrategier.

Man säger att man känner andra genom sig själv, vi säger att du förstår dina affärer genom dina kunder.