Integritetspolicy

Brains Integritetspolicy

 Uppdaterad: 2019-03-08

Vi på Brain (Digital Brain Nordic AB) arbetar dedikerat med att skydda din integritet. Denna Integritetspolicy gäller både våra webbsajter, våra tjänster samt Online applikationer som ägs och kontrolleras av Brain. 

Vi är medlemmar av IAB Sweden, IAB som är en intresseorganisation som aktivt arbetar med online marknadsföring i Sverige. IAB Sverige är ett nätverk av mycket duktiga individer och organisationer som fokuserar på att tillhandahålla transparens och spridandet av kunskap inom denna industri. Läs mer här: https://iabsverige.se/ 

Denna Integritetspolicy appliceras på hur vi hanterar data, såväl som hur vi processar och använder data. Den beskriver även dina valmöjligheter gällande användning, tillgång och rättelse av dina persondata. Om du inte accepterar den användning som beskrivs i denna Integritetspolicy så skall du inte använda våra webbsajter, tjänster eller applikationer. 

Vi uppdaterar från tid till annan denna Integritetspolicy. Dessa uppdateringar hittar du här. Och även om vi meddelar dig om förändringar i möjligaste mån så rekommenderar vi att du uppdaterar dig på gällande version från tid till annan. Du hittar alltid den senaste versionen här. 

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller hur vi behandlar din information så är du välkommen att höra av dig till oss. Mejla oss på: [email protected] eller skicka brev till: Digital Brain Nordic AB, Kungsportsavenyen 21, 41136 Göteborg, Att: DPO. 

1.   Tjänstens användning, av Brain och våra Kunder 

Brains prenumerationstjänst

Vår tjänst låter det företag som använder den (våra kunder eller vi själva) att analysera kunder utifrån geografisk information, cookieinformation och webbläsarinformation. 

tjänsten låter även företag styra marknadsföring, kommersiellt innehåll och redaktionellt innehåll mot sina kunder i egna kanaler (egenkontrollerade domäner, nyhetsbrev, mobila utskick, tryckta utskick, m.m.) eller i köpta kanaler (digital marknadsföring, tryckt marknadsföring, sökningar, sociala media, m.m.). 

Vi tillhandahåller tjänsten till våra kunder för att de skall bättre förstå sina kunder, deras behov och önskningar, öka försäljning och hitta nya kunder baserat på insikter om sina existerande kunder. Vi använder tjänsten på liknande sätt för att möta våra affärsmässiga behov.

Användning av Brain

Vi använder tjänsten för att kunna skapa målgrupper som kan användas för att styra innehåll Online genom. Vi använder även tjänsten för att skapa analysunderlag åt våra kunder. Den information som vi skapar och använder för marknadsföring tillhör oss och används på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Användning av våra Kunder

Våra Kunder använder tjänsten för att skapa kundanalyser, analysera sajttrafik och styra olika typer av kommersiellt innehåll. Brain kontrollerar inte vilken information våra Kunder väljer att skicka in i tjänsten eller hur resultatet av tjänsten omsätts av våra kunder. Denna information tillhör våra kunder och används, nyttjas och skyddas I enlighet med deras respektive integritetspolicy, och detta användande sker utanför denna Integritetspolicy. 

Vi behandlar våra kunders information i enlighet med deras instruktioner till oss och i enlighet med det tjänsteavtal som finns mellan oss och vår kund. Vi lagrar informationen på våra tjänsteleverantörers servers, men vi kontrollerar inte våra kunders insamling eller hantering. Våra avtal med våra kunder förhindrar att vi använder eller nyttjar denna information i annan utsträckning än för att leverera våra tjänster, i enlighet med denna policy eller som krävs enligt lag. Vi arbetar ständigt med dataminimering, för att endast hålla den information som är nödvändig för att leverera våra tjänster. Vi håller endast personligt identifierbar information (PII) i de fall att det krävs för att leverera tjänsten till kund, eller om kund uttryckligen begärt att vi sparar PII i klartext. I alla andra fall arbetar vi med olika lager av pseudonymisering (envägs kryptering av information) och anonymisering (information som ej kan länkas till en individ). 

Vi har ingen direkt relation med de individer som tillhandahåller PII till våra kunder. Vi erkänner dock din rätt att ha tillgång till din personliga information. Våra kunder kontrollerar informationen och är därmed de som ansvarar för att rätt, radera eller uppdatera informationen de har samlat in, analyserat eller behandlat, genom vår tjänst. Om vi begärs radera data kommer vi att respondera inom rimlig tid och i enlighet med gällande lagstiftning. Det kan hända att vi samarbetar med våra kunder för att informera deras kunder om databehandling, insamling och användning. Våra avtal med våra kunder förhindrar dem att använda tjänsten för att samla, spara eller behandla känslig information. Vi är inte ansvariga för våra kunders användning av information som skapas genom tjänsten. Om du vill kontrollera, lämna eller ta tillbaka samtycke för behandling ber vi dig kontakta den av våra kunder som ärendet gäller. Vi kan i vissa fall föra över information till företag som hjälper oss leverera våra tjänster. Överföring av information till tredje part täcks av det tjänsteavtal som vi har med våra kunder. 

“Känslig information”

Detta gäller information som: betalningsinformation, personliga bankuppgifter, adressuppgifter, personnummer, körkortsnummer, passnummer eller liknade information som identifierar en person, såväl som etniska uppgifter, hälsouppgifter, religiösa åsikter, anställningsuppgifter, finansiella- eller hälsoinformation.

2.     Information vi samlar in

När du besöker våra webbsajter

Du kan besöka våra webbsajter utan att tillhandahålla någon personlig information om dig. Vi kan begära uppgifter om dig när du besöker våra domäner eller registrerar dig för vår tjänst, denna information om dig i kombination med webbläsardata, app-data eller geografisk information kan vi samla in och behandla i dessa fall. 

Genom våra tjänster till våra kunder kommer vi att samla in olika typer av data så som men ej begränsat till: webbläsardata och inställningar (språk, webbläsarversion, webbläsartyp, header referrer, sidvisningsdata), information om enheten (skärmstorlek, mobil enhetsinformation), webbläsar-plugins (blockerade 3:e parts cookies, användaragent, version, tillgång till local storage), prestandadata (laddningstid, insamlingstid, pixel laddningstid, domänuppslagningstid, anslutningstid) såväl som andra utvalda datapunkter på begäran från våra kunder.

”Personlig information – PII”

Detta innebär information som du frivilligt lämnar till oss och som identifierar dig som person, inklusive kontaktinformation, som ditt namn, e-postadress, företag, företagsadress, hemadress, telefonnummer och annan information om dig och ditt företag.

PII kan även innebära information om betalningstransaktioner, både gratis och betalda, som du aktiverar genom webbsajten eller tjänsten, samt information som kan vara tillgänglig om dig genom tjänster som Facebook, LinkedIn, Twitter eller Google, eller offentlig information om dig som vi kan få genom leverantörer. 

PII kan också vara geografisk information och betalningsinformation som kan identifiera en individ. Geografisk information är information som kan härledas till din dator och dina besök till våra domäner eller tjänster, så som din IP-adress, geografisk position, webbläsartyp, URL, besökstid och sidor som lästs. Betalningsinformation kan inkludera information om betalningssätt och information som kreditkortsnummer och köpinformation. Utöver detta samlar vi ingen personlig information om dig.

Loggfiler

När du använder våra tjänster eller ser innehåll som levereras av oss samlar vi automatiskt in information om din dators hårdvara och mjukvara. Denna information kan inkludera din IP-adress, webbläsartyp, domännamn, Internetleverantör, vilka filer du sett på vår sajt (HTML-sidor, bilder, etc.), operativsystem, clickstream-data, tidstämplar och refererande websidor. Denna information används av Brain för att leverera tjänsten, för att upprätthålla kvaliteten på tjänsten, samt för att leverera statistik på användningen av våra webbsajter och tjänster. För dessa syften länkar vi automatiskt insamlad information till PII som namn, e-postadress, adress och telefonnummer.

Information vi samlar genom tredje part

Från tid till annan kan vi få information om dig från tredjepartskällor, inklusive partners som vi erbjuder tjänster tillsammans med eller gör gemensam marknadsföring tillsammans med, samt genom publika källor för data som sociala media webbsajter.

Information om minderåriga

Vår webbsida och tjänst är ej avsedda för barn under 18 år, och vi samlar inte medvetet in information om personer som vi vet är under 18 år. Om du tror att vi samlat information om minderårig vänligen kontakta oss genom denna adress: [email protected]

3. Hur vi använder information som vi samlar

Applicering av vår integritetspolicy

Vi använder endast information vi samlar in och processar i enlighet med denna integritetspolicy. Kunder som använder våra tjänster är genom avtal skyldiga att följa denna integritetspolicy också.

Vi säljer inte din personliga information

Vi säljer aldrig din personliga information till tredje part.

Användning av personlig information

Utöver användning som specificeras i andra delar av denna integritetspolicy, så kan vi komma att använda din personliga information för att:

 • Förbättra din upplevelse av våra digitala kanaler genom personalisering av vår hemsida och applikationer;
 • Skicka information eller innehåll till dig som vi tror kan vara av intresse för dig, genom post, e-mail, eller på andra sätt skicka dig marknadsföring;
 • Marknadsföra våra tjänster och dela marknadsföring och information i enlighet med dina preferenser;
 • Tillhandahålla andra företag med statistisk information om våra användare, men endast i en form som ej tillåter identifikation av dig som enskild individ;
 • Skicka information till dig gällande förändringar av våra tjänstevillkor, integritetspolicy, cookiepolicy eller andra juridiska avtal;
 • För att möta juridiska krav från rättsliga myndigheter, lokala och statliga myndigheter eller andra intressenter med bemyndigande att ställa sådana krav på oss. 

Vi kan komma att kontakta dig på tredje parts begäran, men i dessa fall kommer vi inte att överföra personlig information till denne tredje part. 

Vi använder information som samlats in via vår tjänst för följande syften:

 • För att tillhandahålla tjänsten som helhet samt för att förebygga och förhindra säkerhets- och teknikproblem.
 • För att svara på dina och andra kunders supportfrågor
 • Föra att fullfölja våra skyldigheter under tjänsteavtalet vi har med dig. 

Laglig grund för behandling av personuppgifter (besökare och kunder inom EU)

Om du är en besökare eller kund inom Eus ekonomiska sfär är Digital Brain Nordic AB personuppgiftsansvarig för din personliga information. Du kan kontakta vår personuppgiftsansvarige (Data Protection Officer – DPO) genom: [email protected]

Vår lagliga grund för att samla, behandla och använda ovan beskriven personliga information beror på vilken den personliga informationen är och i vilken kontext vi samlar den.

Oavsett så kommer vi normalt sett att samla och behandla information endast när vi har ditt samtycke att göra så, när vi behöver din personliga information för att uppfylla ett kontrakt med dig eller där behandlingen är i vårt legitima intresse och ej kränker din personliga integritet, dina rättigheter gällande personlig information, dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi även ha en skyldighet att samla in information om dig. 

Om vi ber om personlig information i enlighet med lagstadgade krav eller för att uppfylla ett kontrakt med dig, så kommer vi att göra detta tydligt och förklara vilken information som är obligatorisk och vilken som inte är det, såväl som konsekvenserna av att du inte lämnar informationen. Om vi samlar och behandlar personlig information om dig under vårt berättigade intresse, eller ett berättigat intresse för tredje part, så kommer vi att göra detta tydligt för dig.

I de fall vi levererar våra tjänster till kund så verkar Brain som personuppgiftsbiträde till våra kunder och det är då våra kunder som är personuppgiftsansvariga samt därmed skyldiga att etablera laglig grund för de syften som de nyttjar våra tjänster för. Vi verkar alltid under personuppgiftsavtal gentemot våra kunder.

Användning av geografisk information

Vi använder geografisk information för att hantera och förbättra våra domäner och applikationer, samt för att förbättra tjänsten. Vi kan använda geografisk information fristående eller i kombination med personlig information för att erbjuda dig en personaliserad upplevelse av våra domäner och tjänster.

Kundrecensioner och kommentarer

Vi publicerar kundrecensioner och kommentarer i våra digitala kanaler (hemsida, applikationer, sociala media, etc.) som kan innehålla personlig information. Vi erhåller medgivande för detta innan publicering sker. 

Användning av betalningsinformation

Om du delar dina betalningsuppgifter med oss (bankkonto, kreditkortsnummer, etc.) så använder vi det enbart för att undersöka din finansiella status och ta betalt av dig. Vi använder tredjepartstjänster för att hantera dina betalningar. Denne tjänsteleverantör tillåts inte spara dina uppgifter för annat syfte än att processa dina betalningar, åt oss.

Säkerhet

Vi använder en mängd olika säkerhetsåtgärder och tekniker för att skydda dina personuppgifter mot otillåten tillgång, användning eller bearbetning. Vi säkerställer skyddet genom att spara den på servrar i säkra miljöer, skyddade från otillåten tillgång. Alla personuppgifter skyddas genom lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder.

Sociala media och tredjepartsleverantörer

Våra domäner och applikationer kan använda sig av applikationer och sociala media tjänster som körs på våra sajter och i våra applikationer. Dessa tjänster och funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker och kan även sätta en cookie för att funktionen ska fungera ordentligt. Dessa tjänster och funktioner hanteras av tredje part och denna integritetspolicy gäller ej dessa tjänster och funktioner. Dina interaktioner med dessa tjänster och funktioner lyder under respektive företags integritetspolicy.

Externa sajter

Vi kan länka till externa sajter. Vi kontrollerar och är inte heller ansvariga för innehållet på dessa hemsidor. Att vi länkar till dem innebär inte att vi stödjer, marknadsför eller håller med om deras innehåll, vad deras ägare säger eller hur de arbetar. Vår integritetspolicy gäller ej för dessa sajter.

Lagring av personlig information

Hur länge som vi lagrar informationen vi samlar in om dig beror på vilken typ av information det handlar om, detta beskrivs nedan. Vi kommer att radera, anonymisera och om det inte är möjligt, lagra din information säkert och blockera användning av den till dess att den kan raderas. 

Vi lagrar din personliga information som du delat med dig av till oss så länge som det finns ett berättigat intresse genom våra affärsbehov att göra så. Exempelvis behåller vi dina kontaktuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kommunicera med dig gällande våra tjänster. Eller för att svara upp mot rättsliga krav, utreda tvister och upprätthålla våra avtal med dig. 

När vi inte längre har ett affärsmässigt och berättigat intresse för att lagra din personliga information kommer vi att radera eller anonymisera den. Om det inte är möjligt, lagrar vi din information säkert och blockerar den från användning till dess att den kan raderas. Vi kan radera denna information tidigare om du så begär det.

4. Hur vi delar information vi samlar

Tjänsteleverantörer

Vi använder externa tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster till våra besökare och kunder. Vi kan vara tvungna att dela information med dem för att tillhandahålla information, produkter och tjänster till dig.

Brain Partners

Vi kan även komma att dela data och information med våra partners som kan kontakta dig baserat på din eventuella begäran, såsom för att tillhandahålla service, tilläggsprodukter eller tjänster. Vi kan även dela information med partners för följande syften: analys, support, databerikning eller marknadsföring. Dessa partners får inte använda din personliga information för andra syften än de specificerade.

Följande 3:e parter kan vara involverade i vår leverans av våra tjänster till kund: Amazon AWSSentryGithubHerokuInsightOne Nordic.

Affärsmässiga händelser

Om vi eller de tillgångar vi kontrollerar skulle köpas upp av ett annat företag, via sammanslagning, uppköp, bankrutt eller liknande, kommer det företaget att få tillgång till all information som Brain samlat in via våra domäner och tjänst. I dessa fall kommer du att meddelas om detta, via e-mail eller tydlig notifiering på vår webbsajt. Vi kommer då att kommunicera förändringen av ägarskap över dina personuppgifter som vi samlat samt de val du har i och med detta.

Nödvändig delning av information

Vi reserverar oss för att dela information om så krävs enligt lag eller om vi med rimlighet kan anta att delning av information är nödvändig för att skydda våra rättigheter, skydda dina rättigheter eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri, följa gällande lagstiftning, domstolsbeslut eller rättsliga processer.

We reserve the right to use or disclose your Personal Information if required by law or if we reasonably believe that use or disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or comply with a law, court order, or legal process. 

5. Internationell överföring av information

Internationella överföringar av information inom Brains bolag eller dotterbolag

Vår verksamhet idag utgår från Sverige och vi lagrar all information inom EU, specifikt hos Amazon Web Services, på Irland. Och vi tillåter tillgång till informationen i våra kontrollerade miljöer från länder i och utanför EU för att bibehålla vår verksamhet och tjänster, för de syften som framgår av denna policy. 

Denna integritetspolicy skall gälla oavsett om vi överför personlig information till andra länder. Vi tar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information. 

6. Cookies and liknande tekniker

Cookies

Brain och våra partners använder cookies och liknande tekniker för att analysera, och administrera våra domäner och tjänster. Vi spårar användares beteende via cookies på våra domäner och i våra tjänster samt för att berika cookie smed annan information från tredje part. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies kan du läsa mer på vår Cookie Policy sida: https://brainnordic.com/cookiepolicy

Geografisk information som används av våra kunder och besökare

Våra kunder kan använda verktyg och tjänster som vi tillhandahåller, såväl som verktyg och tjänster från tredje part, för att samla geografisk information när du besöker deras domäner. Vi kontrollerar inte hur de använder denna information.

“Single Sign-On”

Du kan logga in I våra tjänster via så kallad “single sign-on”, dvs. Genom att använda ett universellt konto som ditt Facebook eller Google-konto. Dessa tjänster kan använda information om dig för att fylla i formulär i vår tjänst. Dessa tjänster kan även samla information om dig och vi kontrollerar inte hur dessa tjänster använder din information.

Spårningsteknik från tredje part

Det finns spårningstekniker som tillhandahålls av tredje part för att komma ihåg inställningar, preferenser och användning som till exempel Adobe Flash Player, men dessa använder inte nödvändigtvis cookies utan liknande tekniker istället. Dessa tekniker kan också användas för att spåra dig Online.

Spårning av ditt beteende Online från tredje part täcks ej av denna integritetspolicy.

Annonsering

Vi är partner med tredjeparts nätverk och teknikplattformar som använder cookies och berikad data för att styra annonsering mot våra kunder och besökare eller på andra webbsajter. Denna styrning av annonsering baseras på intressen eller geografisk information, om du inte vill att informationen används för dessa syften kan du ”opt:a ut” från detta, dvs. välja att vi inte använder cookies vi placerar i din webbläsare för marknadsföringssyften, det kan du göra här: https://brainnordic.com/optout eller besök: http://www.youronlinechoices.eu/. Vänligen notera att detta inte innebär att du inte ser annonser, det innebär endast att de inte är anpassade för just dig.  

7. Hur du kan komma åt och hantera din personliga information

Du har följande rättigheter gällande din personliga information:

 • Du kan begära tillgång till-, rättelse av-, uppdatering av- eller radering av- din personliga information.
 • Du kan protestera mot behandling av din personliga information, be oss begränsa behandlingen av din personliga information eller begära ut din personliga information.
 • Om vi har samlat och behandlat din personliga information med ditt medgivande kan du när som helst ta tillbaka detta medgivande. Att du tar tillbaka ditt medgivande påverkar inte lagligheten i någon behandling som gjorts innan du tog tillbaka medgivandet. Det kommer inte heller att påverka den behandling av din information som görs med rättslig grund som är annan än medgivande.
 • Du har rätt att ifrågasätta vår behandling av personlig information till dataskyddsmyndigheterna i det land du är bosatt eller befinner dig. 

För att utöva dessa rättigheter  vänligen kontakta oss genom: [email protected] eller via post till: Digital Brain Nordic AB, Kungsportsavenyen 21 c/o Convendum, 41136 Göteborg, Sverige, Att: DPO. Vi kommer att svara på din begäran inom rimlig tid och i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig (Data Protection Officer – DPO) 

Martin Bergqvist – [email protected]

Digital Brain Nordic AB

Kungsportsaveneyen 21, 41136 Göteborg Sverige