Målgrupper för iOS – Brain iOS

Målgrupper för iOS – Brain iOS

Cookies är under högt tryck idag, därför har vi som helhetsleverantör av databerikning och målgruppsteknik för annonsörer och publicister tagit oss an utmaningen med att denna teknik blir satt under ett högre och hårdare tryck. Exempelvis så är 3:e parts cookies...
Behovet av mer etisk och integritetssäker Big Data

Behovet av mer etisk och integritetssäker Big Data

Vi lever i en tid där globala företag har byggt produkter baserat på användardata från deras kunder, med eller utan deras medvetande. Över tid har de lärt känna oss bättre än vi känner oss själva. I utbyte får vi ett enklare liv, bättre Online upplevelser och ett...