Målgruppsstyrning

Vi levererar verifierade målgrupper genom våra publicist partners eller programmatiskt. För att bättre veta vem du skall rikta dig mot så rekommenderar vi Brain Insights som hjälper dig identifiera dina starkaste segment och kundgrupper.

Målgrupper, Data & Annonsering

Vi arbetar med många olika typer av data och många olika leverantörer och partners. Så att vi kan erbjuda dig rätt styrning för dina kampanjer. Vårt mål är att leverera så träffsäkra målgrupper som möjligt på ett sätt som optimerar din marknadsföring och målgruppsstyrning.

Idag befinner sig det Internet vi lärt känna de senaste 20 åren i turbulens, teknik som du förlitat dig på fungerar inte längre som den brukat. Brain utvecklar hela tiden nya sätt för publicister, marknadsförare och annonsörer att nå rätt målgrupp, oavsett teknik. Vi stödjer både cookie-baserade målgrupper och ID-free målgruppsstyrning.

Demografiska målgrupper

Demografi är det vi definierar som kön eller ålder. Dessa målgrupper låter dig styra mot åldersspann och kön baserat på anonym sannolikhetsbaserad data. Vi tillhandahåller dessa målgrupper baserat på både cookies och ”cookie-free” målgruppsstyrningar. 

Dessa målgrupper är mycket lämpliga när din målgrupp endast är relevant ur ett åldersperspektiv alternativt för män eller kvinnor.

LÄS MER

Livsstilsmålgrupper

Livsstils variabler är de attribut som definierar vad vi föredrar att göra, vilka förutsättningar vi har och vad vi ibland måste göra – på grund av faktorer som definierar var vi befinner oss i livet. Detta är faktorer som inkomst, familjestatus och tillgångar så som bil, hus, m.m.

Vi tillhandahåller dessa målgrupper baserat på både cookies och ID-free styrningar.

Dessa målgrupper är lämpliga om du vill styra mot personer som befinner sig i ett specifikt livsstadie som kan definieras utifrån socio-ekonomiska faktorer som inkomst, familj, hus och bilägande.

LÄS MER

Intressemålgrupper

Våra intressen är, utöver våra livsstilsvariabler, ofta mycket individuella och mycket karaktäristiska för oss som konsumenter. Tycker vi om husdjur eller tennis, konst eller fotboll? Dessa intressen kan identifieras via anonym analys, kontext eller mönster. 

Dessa målgrupper är lämpliga när intresset i ett marknadssegment är relevant för din kampanj.

LÄS MER

Sök/”intent”-målgrupper

”Intent” är agerande som indikerar en stundande handling, oftast köprelaterat i online-sammanhang. Som konsumenter söker vi webben och dessa sök indikerar ofta att vi är i slutet av en köpprocess. Här är naturligtvis Google en stor spelare, men det finns andra kommersiella aktörer som verkar i detta område. Och vissa av dem är partners med oss!

Dessa målgrupper är lämpliga om du vill nå en potentiell kund som befinner sig i slutet av köpbeslutet, nära ett faktiskt köp.

LÄS MER

Get Your Targeting Here

Audience Partners:

Audience Partners

Vi arbetar med Sveriges ledande publicister och annonsnätverk gällande målgruppsberikning och annonsstyrning. Kontakta dem för effektivare digital annonsering.

Programmatic

Vi tillhandahåller målgrupper för programmatisk annonsering i följande plattformar: Adform, Bidtheatre, Doubleclick Bidmanager, Emerse, Platform 161.